Shared Space

Shared Space (gedeelde ruimte) is een innovatieve beleids- en ontwerpstrategie, waarbij de openbare ruimte zoveel mogelijk wordt ingericht voor een gezamelijk en gedeeld gebruik. In Shared Space-gebieden is nauwelijks sprake van scheiding tussen de verschillende verkeersdeelnemers en wordt terughoudend omgegaan met verkeersregulerende middelen zoals verkeersborden en -belijning. Op deze wijze wordt veiliger en socialer verkeersgedrag gestimuleerd en ontstaan kansen voor meer ruimtelijke kwaliteit. In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met de toepassing van deze - in de jaren '90 door de Friese verkeerskundige Hans Monderman ontwikkelde - inrichtingsfilosofie. Mede door intensieve samenwerking met Kenniscentrum Shared Space in tal van onderzoeks- en adviseringsprojecten is inmiddels veel kennis opgedaan over de toepassingsmogelijkheden van dit bijzondere en veelbesproken inrichtingsconcept.

Projecten

Een greep uit Shared Space-projecten in de afgelopen jaren:

- advisering herinrichting Steenstraat - Arnhem
- herinrichting Prins Hendrikkade, Sneek
- evaluatie verkeersmaatregelen buitengebied gemeente Opsterland
- advisering en evaluatie herinrichting Beursplein Leeuwarden
- evaluatie herinrichtingsproject Stroobossertrekweg
- advisering herinrichting Brugstraat Breukelen
- evaluatie Shared Space in de gemeente Meppel
- advisering herinrichting stationsomgeving - Leeuwarden
- projectleiding RAAK-project Shared Space
- evaluatie herinrichtingsproject Onderdendam
- expertise-inzet project Kansen in Kernen
- haalbaarheidsstudie Shared Space Beek & Valkenburg