Ruimte voor iedereen

Ruimte voor iedereen draagt met onderzoek, kennisoverdracht, advies en ontwerp bij aan veilige, functionele en aantrekkelijke wegen, straten, dorpskernen, pleinen, plattelandswegen en stedelijke centra. Ruimte voor iedereen heeft ruime ervaring met participatieve werkwijzen en innovatieve benaderingen, waaronder concepten en programma's zoals Shared Space, Placemaking en Duurzaam Veilig ........meer

Actuele & recente projecten

- bijdrage planvorming Dijkstraat - Franeker
- ontwerp buitenruimte MFA - Anna Paulowna
- verkeerskundige quickscan - Onderdendamsterweg
- ontwerp centrumgebied Breezand
- bijdrage fietsbeleid gemeente Westerwolde
- meer actuele projecten....
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?