Ruimte voor iedereen


Bureauprofiel
Ruimte voor iedereen is een bureau voor verkeer en openbare ruimte van Sjoerd Nota (1980) en draagt met onderzoek, kennisoverdracht, advies en ontwerp bij aan veilige, functionele, duurzame en aantrekkelijke wegen, straten en pleinen. Ik werk zelfstandig, binnen netwerkverbanden of op basis van tijdelijke detachering. Kernbegrippen daarbij zijn vakkundigheid, betrouwbaarheid en noordelijke nuchterheid. Ruimte voor iedereen heeft ruime ervaring met participatieve werkwijzen en innovatieve benaderingen, waaronder concepten en programma's zoals Shared Space, Placemaking en Duurzaam Veilig. Door een grote mate van flexibiliteit en met ruime ervaring op het gebied van onder andere onderzoek, procesvoering, ontwerp en planologie kan ik op vele wensen van de opdrachtgever inspelen. Opdrachtgevers zijn onder meer overheden, onderwijsinstellingen en bureaus op het gebied van verkeer, stedenbouw en landschap.

Curriculum Vitae


Werkervaring
Ruimte voor iedereen - bureau voor verkeer & openbare ruimte (vanaf 2010)
gemeente Smallingerland (2023 - heden)
gemeente Leeuwarden (2021 - heden)
docent CROW (2010-heden)
docent Built Environment, NHL Hogeschool - Leeuwarden (2010)
adviseur - Shared Space Institute, Drachten (2009-2010)
verkeerskundige, afdeling ontwerp & realisatie, gemeente Sneek (2005-2009)
stage, afdeling verkeer & stedenbouw, gemeente Smallingerland (2004)
stage, Diepens & Okkema (nu Mobycon) Zwolle (2003)


Opleidingen
stedenbouwkundige techniek & planning, Windesheim (2008-2009)
algemene verkeerskunde, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (2000-2004)
VWO, Stedelijke Scholengemeenschap Leeuwarden (1992-1998)


Nevenactiviteiten
lid CROW-werkgroep plattelandswegen (2018-heden)
lid BNSP-werkgroep Ruimte + Verkeer (2011-2012)
lid CROW-werkgroep Succesvolle Openbare Ruimtes (2010-2011)
lid CROW-werkgroep Shared Space & Duurzaam Veilig (2010-2011)

schipper & gids - Stichting Praamvaren Leeuwarden
saxofonist - Bigband Leeuwarden '73