Actuele projecten & werkzaamheden

onderzoek en advisering parkeren en verkeer - Molenvaart - Anna Paulowna
verkeersadvies bereikbaarheid campus Windesheim, Zwolle i.s.m. Syntera
advisering verkeerssituatie Schiermonnikoog
onderzoek en advies - Kenniscentrum Shared Space
verkeerskundige ondersteuning - gemeente Leeuwarden
aanbevelingen plattelandswegen gemeente Westerkwartier
verkeersadvisering - gemeente Eemdelta i.s.m. LAOS Landschap 
docent verkeer & openbare ruimte - NHL-Stenden Hogeschool & CROW
onderzoek verkeerspilot Hoofdstraat Gorredijk
verkeerskundig advies - Onderdendamsterweg, Winsum

Recent afgeronde projecten

2021 -verkeerskundige advisering - Knooppunt Joure
2021 -onderzoek & advies - Havenfront West-Terschelling
2021 -evaluatie herinrichting De Knipe - gemeente Heerenveen
2020 -verkeersonderzoek Adorp - provincie Groningen
2020 -verkeersadvisering centrumgebied - Vorden
2020 -verkeersadvisering planvorming centrumgebied Putten
2020 -begeleiding planvorming komtraverse Dongjum
2020 -advisering planvorming Torenstraat - De Kaden in Drachten
2019 -ontwerp centrumgebied Breezand i.s.m. LAOS Landschap 
2019 -analyse & aanbevelingen fietsbeleid Westerwolde

Projectbegeleiding

lokaal wegennet De Centrale As
Voor de gebiedsontwikkeling rondom De Centrale As tussen Nijega en Dokkum is in opdracht van de provincie Fryslân in 2012 een visie opgesteld voor de inrichting van het lokale wegennet. In samenwerking met de betrokken gemeenten, VVN en diverse experts op het gebied van landschap en stedenbouw zijn principe-oplossingen ontworpen. Afhankelijk van het type weg (functie & gebruik) en de ligging in het landschap is per weg een principe-inrichting bepaald. In het kader van de gebiedsontwikkeling worden de verschillende wegen in de komende jaren heringericht. (afbeelding: Haskoning/DHV)
Gepubliceerd op 2017-05-16T14:05:16+02:00
Vorige item
Volgend item
Belangstelling voor de diensten van Ruimte voor iedereen?