Actuele projecten & werkzaamheden

onderzoek en advisering parkeren en verkeer - Molenvaart - Anna Paulowna
verkeersadvies Ten Post i.s.m. LAOS Landschap 
verkeersadvies bereikbaarheid campus Windesheim, Zwolle i.s.m. Syntera
advisering verkeerssituatie Schiermonnikoog
onderzoek en advies - Kenniscentrum Shared Space
verkeerskundige ondersteuning - gemeente Leeuwarden
aanbevelingen plattelandswegen gemeente Westerkwartier
verkeersadvisering - gemeente Eemdelta i.s.m. LAOS Landschap 
docent verkeer & openbare ruimte - NHL-Stenden Hogeschool & CROW
onderzoek verkeerspilot Hoofdstraat Gorredijk

Recent afgeronde projecten

2021 -verkeerskundige advisering - Knooppunt Joure
2021 verkeerskundig advies - Onderdendamsterweg, Winsum
2021 -onderzoek & advies - Havenfront West-Terschelling
2021 -evaluatie herinrichting De Knipe - gemeente Heerenveen
2020 -verkeersonderzoek Adorp - provincie Groningen
2020 -verkeersadvisering planvorming centrumgebied Putten
2020 -begeleiding planvorming komtraverse Dongjum
2020 -advisering planvorming Torenstraat - De Kaden in Drachten
2019 -ontwerp centrumgebied Breezand i.s.m. LAOS Landschap 
2019 -analyse & aanbevelingen fietsbeleid Westerwolde

Verkeersadvies

Molenvaart - Anna Paulowna
Rondom de Molenvaart in Anna Paulowna speelt een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zijn er initiatieven om de bestaande supermarkten in het winkelcentrum Molensluis uit te breiden. Tevens bestaan voornemens tot de ontwikkeling van woningen en appartementsgebouwen ten noorden van de Molenvaart. De gemeente Hollands Kroon heeft verzocht om te onderzoeken wat de effecten van deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn op de huidige verkeerssituatie en de huidige parkeerdruk in het gebied. Tevens heeft de gemeente verzocht om mede op basis van deze analyse verkeerskundige aanbevelingen te formuleren ten aanzien van de bestaande inrichting van de Molenvaart. In dit project wordt samengewerkt met TCW Verkeer.
Gepubliceerd op 2021-09-20T21:02:15+02:00
Vorige item
Volgend item
Belangstelling voor de diensten van Ruimte voor iedereen?