Actuele projecten & werkzaamheden

verkeersadvisering versterkingsopgave - gemeente Loppersum
ontwerp centrumgebied Breezand i.s.m. LAOS Landschap 
planvorming komtraverse Dongjum
adviseur & onderzoeker - kenniscentrum Shared Space 
verkeerskundige quickscan - Onderdendamsterweg, Winsum
verkeersadvisering versterkingsopgave - gemeente Appingedam
analyse & aanbevelingen fietsbeleid gemeente Westerwolde
ontwerp buitenruimte MFA - Anna Paulowna
verkeersadvies locatieonderzoek MFC Muntendam ism KAW
docent verkeer & openbare ruimte - NHL-Stenden Hogeschool & CROW
verkeerskundige advisering planvorming Dijkstraat - Franeker
verkeersadvies planvorming Kastanjelaan - Heteren

Recent afgeronde projecten

2019 -ontwerp centrumgebied Niedorp ism My Backyard
2019 -verkeersadvies versterkingsopgave Groningen ism KAW
2019 -verkeersmaatregelen Havenweg - Den Oever
2019 -verkeersadvies stationsgebied Westervoort
2019 -onderzoek parkeren Tramwijk-Oost - Lemmer
2018 -advisering herinrichting Kerkplein - Hoorn
2019 -verkeersadvies schoolomgevingen gemeente Loppersum
2018 -advisering aanpak verkeersveiligheid Wijnjewoude
2018 -verkeerskundige ondersteuning gemeente Leek
2018 -onderzoek verkeerseffecten opwaardering N381
2018 -ontwerp openbare ruimte centrumgebied Niedorp
2018 -integrale visie Snekerstraat, Bolsward ism KAW

Onderzoek

fietsen in Smallingerland
Eind 2015 heeft de gemeente Smallingerland nieuw fietsbeleid vastgesteld. De gemeente heeft de ambitie om het fietsgebruik in de gemeente te stimuleren en de fietsveiligheid te vergroten. Ook wil de gemeente de waardering voor het fietsnetwerk verhogen. Om te monitoren in welke mate de gemeente deze ambities in de komende jaren waarmaakt, is een 0-meting uitgevoerd. Door middel van enquêteonderzoek is onderzoek gedaan onder circa 450 fietsers in de gemeente Smallingerland. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek bepaalt de gemeente de speerpunten voor de komende jaren. In dit project is samengewerkt met NHL Hogeschool. Zo hebben studenten een deel van het enquêteonderzoek uitgevoerd.
Gepubliceerd op 2017-05-12T16:44:26+02:00
Vorige item
Volgend item
Belangstelling voor de diensten van Ruimte voor iedereen?