februari 2022

verbinden van praktijk & onderwijs
Februari staat in het teken van het verbinden van praktijk en onderwijs. Zo worden colleges verzorgd voor de cursus verkeerstechniek van CROW in Ede. Hierbij staat het ontwerp van verschillende typen kruispuntoplossingen centraal. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan een collegereeks over conflictobservaties in het verkeer voor een groep studenten die de komende maanden deelnemen aan de keuzeminor Traffic Psychology van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool.
Gepubliceerd op 2022-02-09T10:32:15+01:00
Vorige item
Volgend item

februari 2022

verbinden van praktijk & onderwijs
Februari staat in het teken van het verbinden van praktijk en onderwijs. Zo worden colleges verzorgd voor de cursus verkeerstechniek van CROW in Ede. Hierbij staat het ontwerp van verschillende typen kruispuntoplossingen centraal. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan een collegereeks over conflictobservaties in het verkeer voor een groep studenten die de komende maanden deelnemen aan de keuzeminor Traffic Psychology van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool.

maart 2022

onderzoek & advies parkeren Balk
In opdracht van de gemeente De Fryske Marren wordt in 2022 onderzoek uitgevoerd naar de parkeersituatie in het centrum van Balk. Op basis van de uitkomsten worden aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstige parkeerbeleid.

maart 2022

het belang van langzaam verkeer....
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Wandelnet in maart 2022 diverse Actieve Mobiliteitsdebatten in Friesland om voetgangersbelangen te agenderen. Op verzoek van de organisatie is een bijdrage aan het actieve mobiliteitsdebat geleverd met een presentatie over het belang van langzaam verkeer in relatie tot hedendaagse opgaven op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en economie.

februari 2022

verkeersadvies: veilig bereikbaar
In samenwerking met LAOS Landschapsarchitecten en ONIX Architecten wordt bijgedragen aan het opstellen van een plan voor een veilige bereikbaarheid van een bedrijfslocatie in Ten Post. Op basis van een grondige ruimtelijke, landschappelijke, verkeerskundige en logistieke analyse worden mogelijke scenario's ontwikkeld om de bedrijfslocatie op een veilige en optimale manier in te passen en te ontsluiten voor klanten, personeel en bevoorradend verkeer.
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?