maart 2022

onderzoek & advies parkeren Balk
In opdracht van de gemeente De Fryske Marren wordt in 2022 op een aantal momenten onderzoek uitgevoerd naar de parkeersituatie in het centrum van Balk. Op basis van de uitkomsten worden aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstige parkeerbeleid.
Gepubliceerd op 2022-03-10T14:38:43+01:00
Vorige item
Volgend item

maart 2022

onderzoek & advies parkeren Balk
In opdracht van de gemeente De Fryske Marren wordt in 2022 op een aantal momenten onderzoek uitgevoerd naar de parkeersituatie in het centrum van Balk. Op basis van de uitkomsten worden aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstige parkeerbeleid.

maart 2022

het belang van langzaam verkeer....
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Wandelnet in maart 2022 diverse Actieve Mobiliteitsdebatten in Friesland om voetgangersbelangen te agenderen. Op verzoek van de organisatie is een bijdrage aan het actieve mobiliteitsdebat geleverd met een presentatie over het belang van langzaam verkeer in relatie tot hedendaagse opgaven op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en economie.

juli 2022

parkeren in Westerkwartier
De gemeente Westerkwartier werkt aan de harmonisering en actualisering van parkeernormen. Doel is om te komen tot passende parkeernormen op basis van actuele inzichten met betrekking tot autobezit en ontwikkelingen en ambities op het gebied van duurzame mobiliteit en een veranderend gebruik van de openbare ruimte. Rond de zomer van 2022 wordt hieraan een bijdrage geleverd, onder andere door het organiseren van een interne werksessie.

juni 2022

ondersteuning gemeente Leeuwarden
Afgelopen jaar is de gemeente Leeuwarden een aantal dagen in de week ondersteund op een aantal uitdagende dossiers op het gebied van duurzame & slimme mobiliteit, waaronder de uitrol van laadinfrastructuur, verschillende vormen van deelmobiliteit, hub-ontwikkeling en duurzame stadsdistributie. Stuk voor stuk actuele onderwerpen waarbij sprake is van razendsnelle ontwikkelingen en innovaties.
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?