februari 2023

verkeersgedrag in beeld
Observaties in het verkeer leveren veel informatie op over verkeersgedrag en verkeers(on)veiligheid. In de eerste helft van 2023 wordt studenten en cursisten van de minor/cursus verkeers- en omgevingspsychologie van NHL Stenden Ruimtelijke Ontwikkeling geleerd hoe een observatieonderzoek kan worden opgezet en uitgevoerd. Op diverse locaties gaan de studenten en cursisten daarbij in groepen observaties uitvoeren en op basis van de resultaten aanbevelingen formuleren om tot verkeersveiliger gedrag te komen. Dit jaar richten we het onderzoek specifiek op de voetganger en oversteekgedrag.
Gepubliceerd op 2023-02-12T21:03:49+01:00
Vorige item
Volgend item

februari 2023

verkeersgedrag in beeld
Observaties in het verkeer leveren veel informatie op over verkeersgedrag en verkeers(on)veiligheid. In de eerste helft van 2023 wordt studenten en cursisten van de minor/cursus verkeers- en omgevingspsychologie van NHL Stenden Ruimtelijke Ontwikkeling geleerd hoe een observatieonderzoek kan worden opgezet en uitgevoerd. Op diverse locaties gaan de studenten en cursisten daarbij in groepen observaties uitvoeren en op basis van de resultaten aanbevelingen formuleren om tot verkeersveiliger gedrag te komen. Dit jaar richten we het onderzoek specifiek op de voetganger en oversteekgedrag.

maart 2023

onderzoek erf Schiermonnikoog
Het college van Schiermonnikoog heeft in haar uitvoeringsprogramma opgenomen dat in de dorpskom van Schiermonnikoog een erf zal worden ingericht. Dit besluit is een vervolg op de proef waarbij het centrum gedurende de zomerperiode is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De komende maanden mag ik in samenwerking met s t u d i o Dien Wiersma onderzoek doen naar een eigentijdse uitwerking van het verkeersconcept van het erf voor de De Gemeente Schiermonnikoog.

oktober 2022

publicatie over Shared Space
In het najaar van 2022 publiceert uitgeverij Noordboek een prachtig overzichtsboek over de ontwikkeling van het inrichtingsconcept Shared Space. Samen met Pieter de Haan en Karin Broer schreef Sjoerd Nota de geschiedenis, ontwikkeling en hedendaagse toepassing van dit bijzondere inrichtingsconcept. Reyer Boxem maakte prachtige foto's van de diverse Shared Space-locaties in Noord-Nederland die in het boek worden beschreven. Nynke Agnes Postma illustreerde de mooie verhelderende plattegronden van de verschillende locaties. Het boek verschijnt in november en is te bestellen via: https://lnkd.in/ewTtS8Ch

januari 2023

ondersteuning Smallingerland
In 2023 wordt verkeerskundige ondersteuning verzorgd voor de gemeente Smallingerland. Hierbij wordt gewerkt aan verschillende dossiers op het gebied van verkeer & mobiliteit.
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?