maart 2019

onderzoek parkeren Terschelling
In samenwerking met Kenniscentrum Shared Space wordt in het voorjaar 2020 een belevingsonderzoek uitgevoerd naar de parkeersituatie in West-Terschelling. Op basis van de uitkomsten worden aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstige parkeerbeleid.
Gepubliceerd op 2020-03-12T14:42:18+01:00
Vorige item
Volgend item

maart 2019

onderzoek parkeren Terschelling
In samenwerking met Kenniscentrum Shared Space wordt in het voorjaar 2020 een belevingsonderzoek uitgevoerd naar de parkeersituatie in West-Terschelling. Op basis van de uitkomsten worden aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstige parkeerbeleid.

maart 2020

verkeersadvies Winsum
Voor de gemeente Het Hogeland voeren we onderzoek uit naar mogelijke verkeerskundige maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rondom de Onderdendamsterweg in Winsum te verbeteren. Hiervoor wordt een maatregelenpakket opgesteld en wordt een kostenraming gemaakt. In dit project wordt samengewerkt met Bureau Schmidt.

maart 2020

terug naar 100; de mitsen & maren
Binnenkort gaan we terug naar 100 km per uur op de Friese snelwegen. Wat zal het effect van deze snelheidsverlaging zijn? Hoeveel automobilisten gaan zich er daadwerkelijk aan houden en hoeveel automobilisten zullen stelselmatig te hard blijven rijden? In de Leeuwarder Courant van 9 maart jongstleden mocht ik mijn opinie geven over de mitsen en maren van deze verkeersmaatregel. Het volledige artikel leest u hier.

maart 2020

aanbevelingen komtraverse Dongjum
In maart 2020 zijn de aanbevelingen voor de provinciale komtraverse door Dongjum afgerond. In 2019 is een werkgroep van dorpsbewoners begeleid bij het opstellen van een plan met aanbevelingen voor de komtraverse. Samen met de werkgroep zijn knelpunten en kansen in beeld gebracht en is stapsgewijs toegewerkt naar een realistisch en gedragen schetsontwerp. Doel is om de overlast en verkeershinder op en rondom de komtraverse te beperken. In dit project is samengewerkt met Bureau Schmidt.
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?