januari 2021

verkeersadvies Knooppunt Joure
De realisatie van het nieuwe knooppunt Joure nadert zijn voltooing. In opdracht van het projectbureau Knooppunt Joure is eind 2020 verkeerskundige advisering verzorgd voor een aantal beheersvoorzieningen op en rondom het knooppunt (foto: Projectbureau Knooppunt Joure)
Gepubliceerd op 2021-01-23T20:39:59+01:00
Vorige item
Volgend item

januari 2021

verkeersadvies Knooppunt Joure
De realisatie van het nieuwe knooppunt Joure nadert zijn voltooing. In opdracht van het projectbureau Knooppunt Joure is eind 2020 verkeerskundige advisering verzorgd voor een aantal beheersvoorzieningen op en rondom het knooppunt (foto: Projectbureau Knooppunt Joure)

maart 2021

plattelandswegen Westerkwartier
Voor de gemeente Westerkwartier worden in 2021 uitgangspunten opgesteld voor de inrichting van veilige en mooie plattelandswegen. Op basis van een inventarisatie van huidige inrichtingskenmerken, en actuele landelijke richtlijnen en trends worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot dwarsprofielen en de toepassing van wegverharding, markering, fietsvoorzieningen en de inrichting van bermen.

juni 2021

verkeerskundige ondersteuning gemeente Leeuwarden
Vanaf juni 2021 ondersteun ik een aantal dagen per week het team verkeer & vervoer van de gemeente Leeuwarden. Ik houd me onder andere bezig met diverse dossiers op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit.

maart 2021

verkeersadvisering Schiermonnikoog
In de eerste helft van 2021 wordt verkeerskundig advies gegeven over diverse ruimtelijke ontwikkelingen op het Waddeneilenand Schiermonnikoog. De gemeente Schiermonnikoog heeft de ambitie om de verkeersproblemen in het centrum aan te pakken en een nieuwe busremise en extra bedrijfsruimte te realiseren. De plannen voor deze ontwikkelingen en ambities worden verkeerskundig en in onderlinge samenhang beoordeeld. (foto: DvhN)
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?