januari 2021

verkeersadvies Knooppunt Joure
De realisatie van het nieuwe knooppunt Joure nadert zijn voltooing. In opdracht van het projectbureau Knooppunt Joure is eind 2020 verkeerskundige advisering verzorgd voor een aantal beheersvoorzieningen op en rondom het knooppunt (foto: Projectbureau Knooppunt Joure)
Gepubliceerd op 2021-01-23T20:39:59+01:00
Vorige item
Volgend item

januari 2021

verkeersadvies Knooppunt Joure
De realisatie van het nieuwe knooppunt Joure nadert zijn voltooing. In opdracht van het projectbureau Knooppunt Joure is eind 2020 verkeerskundige advisering verzorgd voor een aantal beheersvoorzieningen op en rondom het knooppunt (foto: Projectbureau Knooppunt Joure)

januari 2021

docent verkeer en openbare ruimte
In de eerste helft van 2021 verzorg ik diverse colleges en de begeleiding van studenten van de studierichtingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Mobiliteit, Stedenbouw en Infrastructuur van NHL Stenden Hogeschool. Regelmatig worden colleges verzorgd op het gebied van verkeer en openbare ruimte. In afgelopen jaren zijn voor diverse onderwijsinstituten (gast)colleges verzorgd, waaronder voor:

- Hogeschool van Amsterdam
- Windesheim Hogeschool
- NHL Hogeschool
- PAO Delft
- Hogeschool Van Hall-Larenstein
- CROW

maart 2021

plattelandswegen Westerkwartier
Voor de gemeente Westerkwartier worden in 2021 uitgangspunten opgesteld voor de inrichting van veilige en mooie plattelandswegen. Op basis van een inventarisatie van huidige inrichtingskenmerken, en actuele landelijke richtlijnen en trends worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot dwarsprofielen en de toepassing van wegverharding, markering, fietsvoorzieningen en de inrichting van bermen.

maart 2021

verkeersadvisering Schiermonnikoog
In de eerste helft van 2021 wordt verkeerskundig advies gegeven over diverse ruimtelijke ontwikkelingen op het Waddeneilenand Schiermonnikoog. De gemeente Schiermonnikoog heeft de ambitie om de verkeersproblemen in het centrum aan te pakken en een nieuwe busremise en extra bedrijfsruimte te realiseren. De plannen voor deze ontwikkelingen en ambities worden verkeerskundig en in onderlinge samenhang beoordeeld. (foto: DvhN)
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?