maart 2021

verkeersadvisering Schiermonnikoog
In de eerste helft van 2021 wordt verkeerskundig advies gegeven over diverse ruimtelijke ontwikkelingen op het Waddeneilenand Schiermonnikoog. De gemeente Schiermonnikoog heeft de ambitie om de verkeersproblemen in het centrum aan te pakken en een nieuwe busremise en extra bedrijfsruimte te realiseren. De plannen voor deze ontwikkelingen en ambities worden verkeerskundig en in onderlinge samenhang beoordeeld. (foto: DvhN)
Gepubliceerd op 2021-03-30T21:58:36+02:00
Vorige item
Volgend item

maart 2021

verkeersadvisering Schiermonnikoog
In de eerste helft van 2021 wordt verkeerskundig advies gegeven over diverse ruimtelijke ontwikkelingen op het Waddeneilenand Schiermonnikoog. De gemeente Schiermonnikoog heeft de ambitie om de verkeersproblemen in het centrum aan te pakken en een nieuwe busremise en extra bedrijfsruimte te realiseren. De plannen voor deze ontwikkelingen en ambities worden verkeerskundig en in onderlinge samenhang beoordeeld. (foto: DvhN)

januari 2021

docent verkeer en openbare ruimte
In de eerste helft van 2021 verzorg ik diverse colleges en de begeleiding van studenten van de studierichtingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Mobiliteit, Stedenbouw en Infrastructuur van NHL Stenden Hogeschool. Regelmatig worden colleges verzorgd op het gebied van verkeer en openbare ruimte. In afgelopen jaren zijn voor diverse onderwijsinstituten (gast)colleges verzorgd, waaronder voor:

- Hogeschool van Amsterdam
- Windesheim Hogeschool
- NHL Hogeschool
- PAO Delft
- Hogeschool Van Hall-Larenstein
- CROW

oktober 2020

verkenning De Kaden in Drachten
In samenwerking met Kenniscentrum Shared Space is in 2020 een analyse en een ontwerpverkenning uitgevoerd voor De Kaden in het centrum van Drachten. De verkenning heeft geleid tot een aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor deze drukke kruising. In het najaar van 2020 werkt de gemeente Smallingerland het ontwerp nader uit.

augustus 2020

evaluatie herinrichting De Knipe
In 2020 wordt een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de herinrichting van De Knipe. Tijdens het onderzoek worden observaties uitgevoerd, enquetes afgenomen en worden interviews gehouden met betrokkenen. De uitkomsten van het onderzoek zullen leiden tot aanbevelingen aan de gemeente Heerenveen. In dit project wordt samengewerkt met Kenniscentrum Shared Space.

maart 2021

plattelandswegen Westerkwartier
Voor de gemeente Westerkwartier worden in 2021 uitgangspunten opgesteld voor de inrichting van veilige en mooie plattelandswegen. Op basis van een inventarisatie van huidige inrichtingskenmerken, beleidsuitgangspunten en actuele landelijke richtlijnen, trends en inzichten worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot dwarsprofielen en de toepassing van wegverharding, markering, fietsvoorzieningen en de inrichting van bermen.

september 2020

onderzoek herinrichting Adorp
In samenwerking met Kenniscentrum Shared Space wordt in 2020 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de herinrichting van Adorp. Tijdens het onderzoek worden observaties uitgevoerd en enquetes afgenomen. De uitkomsten van het onderzoek leiden tot aanbevelingen aan de provincie Groningen. (foto: Reyer Boxem)

februari 2021

artikel: Balans in de openbare ruimte
Afgelopen maanden verrichtte Susan Mellendijk in opdracht van Kenniscentrum Shared Space een onderzoek naar fietsers en voetgangers in binnenstedelijke gebieden. Op basis van praktijkgericht onderzoek in onder andere Groningen, Utrecht, Leeuwarden en Den Haag en interviews met experts heeft Susan waardevolle aanbevelingen opgesteld om tot een goede balans tussen fietsers en voetgangers in binnenstedelijke gebieden te komen. Over het onderzoek schreven we samen een artikel voor het platform BiindBiind.

januari 2021

verkeersadvies Knooppunt Joure
De realisatie van het nieuwe knooppunt Joure nadert zijn voltooing. In opdracht van het projectbureau Knooppunt Joure is eind 2020 verkeerskundige advisering verzorgd voor een aantal beheersvoorzieningen op en rondom het knooppunt (foto: Projectbureau Knooppunt Joure)
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?