augustus 2020

evaluatie herinrichting De Knipe
In 2020 wordt een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de herinrichting van De Knipe. Tijdens het onderzoek worden observaties uitgevoerd, enquetes afgenomen en worden interviews gehouden met betrokkenen. De uitkomsten van het onderzoek zullen leiden tot aanbevelingen aan de gemeente Heerenveen. In dit project wordt samengewerkt met Kenniscentrum Shared Space.
Gepubliceerd op 2020-08-26T16:28:08+02:00
Vorige item
Volgend item

augustus 2020

evaluatie herinrichting De Knipe
In 2020 wordt een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de herinrichting van De Knipe. Tijdens het onderzoek worden observaties uitgevoerd, enquetes afgenomen en worden interviews gehouden met betrokkenen. De uitkomsten van het onderzoek zullen leiden tot aanbevelingen aan de gemeente Heerenveen. In dit project wordt samengewerkt met Kenniscentrum Shared Space.

november 2020

onderzoek Hoofdstraat Gorredijk
Eind 2020 wordt onderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie in de Hoofdstraat in Gorredijk. Het onderzoek richt zich op het verkeersgedrag en de beleving van bezoekers aan de Hoofdstraat. De aanleiding voor dit onderzoek vormt een pilot die in 2021 uitgevoerd wordt door de gemeente Opsterland en de winkeliersvereniging waarbij de Hoofdstraat wordt open gesteld voor autoverkeer in twee richtingen. Een vervolgonderzoek in 2021 dient inzicht te geven in de effecten van deze pilot op de beleving van bezoekers aan de Hoofdstraat. In dit project wordt samengewerkt met Kenniscentrum Shared Space.

september 2020

onderzoek herinrichting Adorp
In samenwerking met Kenniscentrum Shared Space wordt in 2020 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de herinrichting van Adorp. Tijdens het onderzoek worden observaties uitgevoerd en enquetes afgenomen. De uitkomsten van het onderzoek leiden tot aanbevelingen aan de provincie Groningen. (foto: Reyer Boxem)

september 2020

verkenning De Kaden in Drachten
In samenwerking met Kenniscentrum Shared Space is in 2020 een analyse en een ontwerpverkenning uitgevoerd voor De Kaden in het centrum van Drachten. De verkenning heeft geleid tot een aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor deze drukke kruising. In het najaar van 2020 werkt de gemeente Smallingerland het ontwerp nader uit.
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?