september 2019

Quick-scan Onderdendamsterweg
Voor de gemeente Het Hogeland voeren we in het najaar van 2019 een quick-scan uit naar mogelijke verkeerskundige maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rondom de Onderdendamsterweg in Winsum te verbeteren. Hiervoor worden oplossingsrichtingen opgesteld, onderbouwd en verbeeld. In dit project wordt samengewerkt met Bureau Schmidt.
Gepubliceerd op 2019-09-20T12:43:47+02:00
Vorige item
Volgend item

september 2019

Quick-scan Onderdendamsterweg
Voor de gemeente Het Hogeland voeren we in het najaar van 2019 een quick-scan uit naar mogelijke verkeerskundige maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rondom de Onderdendamsterweg in Winsum te verbeteren. Hiervoor worden oplossingsrichtingen opgesteld, onderbouwd en verbeeld. In dit project wordt samengewerkt met Bureau Schmidt.

november 2019

Aanbevelingen fietsbeleid Westerwolde
De gemeente Westerwolde is een plattelandsgemeente in Groningen met een prachtig landschap en waardevolle cultuurhistorie. In de gemeente Westerwolde zijn er volop kansen om het gebruik van de fiets te stimuleren. Daarnaast past de fiets bij uitstek bij Cittaslow-filosofie die de gemeente Westerwolde omarmt en uitdraagt in beleid en projecten. In de afgelopen maanden mocht ik kansen voor de fiets in beeld brengen en aanbevelingen formuleren voor nieuw fietsbeleid voor de gemeente Westerwolde. Een mooie opdracht! (foto: Metha Eikens)

mei 2019

ontwerp centrumgebied Breezand
Op verzoek van de gemeente Hollands Kroon is op basis van een ruimtelijke en verkeerskundige analyse een ontwerp opgesteld voor een nieuwe inrichting van het centrumgebied van Breezand. Met de nieuwe inrichting wordt de beleving van het centrumgebied van het dorp versterkt en wordt het verkeer verleid om voorzichtiger en langzamer door het dorp te rijden. Het ontwerp is in mei gepresenteerd aan bewoners. In het project is samenwerkt met LOAS Landschapsarchitecten.

juni 2019

planvorming Dijkstraat - Franeker
In de afgelopen maanden is in samenwerking met architect Kurt Boomgaard een bijdrage geleverd aan de planvorming voor de Dijkstraat in Franeker. In overleg met ondernemers en bewoners van de Dijkstraat is een plan opgesteld om de winkelstraat aantrekkelijker te maken voor bezoekers aan de binnenstad van Franeker. Zo zijn er aanbevelingen opgesteld voor de aanpak van de gevels en de verlichting en het groen in de straat en is een voorstel gedaan voor het realiseren van een aantal pleinen en een duidelijkere entree van de straat. De plannen worden rond de zomer van 2019 gepresenteerd. In dit project is verkeerskunde advisering geleverd.
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?