november 2023

advisering duurzame mobiliteit
In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan op het gebied van duurzame mobiliteit; onder andere op het gebied van de uitrol van laadinfrastructuur, verschillende vormen van deelmobiliteit, gezonde mobiliteit en duurzame stadslogistiek. Stuk voor stuk actuele onderwerpen waarbij sprake is van razendsnelle ontwikkelingen en innovaties. Zoekt u ondersteuning op het gebied van duurzame mobileit? Neem dan contact op!
Gepubliceerd op 2023-11-22T10:47:54+01:00
Vorige item
Volgend item

november 2023

advisering duurzame mobiliteit
In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan op het gebied van duurzame mobiliteit; onder andere op het gebied van de uitrol van laadinfrastructuur, verschillende vormen van deelmobiliteit, gezonde mobiliteit en duurzame stadslogistiek. Stuk voor stuk actuele onderwerpen waarbij sprake is van razendsnelle ontwikkelingen en innovaties. Zoekt u ondersteuning op het gebied van duurzame mobileit? Neem dan contact op!

oktober 2023

onderzoek erf Schiermonnikoog
Het college van Schiermonnikoog heeft in haar uitvoeringsprogramma opgenomen dat in de dorpskom van Schiermonnikoog een erf zal worden ingericht. Dit besluit is een vervolg op de proef waarbij het centrum gedurende de zomerperiode is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In de afgelopen maanden is in samenwerking met s t u d i o Dien Wiersma onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke eigentijdse toepassing van het erf voor de dorpskom van Schiermonnikoog.

februari 2024

onderzoek naar verkeergedrag
In februari 2024 start een nieuwe lichting studenten van de minor verkeers- en omgevingspsychologie van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool aan de collegereeks gedrags- en conflictobservaties. Observaties in het verkeer leveren veel informatie op over verkeersgedrag en verkeers(on)veiligheid. Studenten en cursisten wordt geleerd hoe een observatieonderzoek kan worden opgezet en uitgevoerd. Op diverse locaties gaan de studenten en cursisten daarbij in groepen observaties uitvoeren en op basis van de resultaten aanbevelingen formuleren om tot verkeersveiliger gedrag te komen. Dit jaar richten we het onderzoek specifiek op de voetganger en oversteekgedrag.

oktober 2022

publicatie over Shared Space
In het najaar van 2022 publiceert uitgeverij Noordboek een prachtig overzichtsboek over de ontwikkeling van het inrichtingsconcept Shared Space. Samen met Pieter de Haan en Karin Broer schreef Sjoerd Nota de geschiedenis, ontwikkeling en hedendaagse toepassing van dit bijzondere inrichtingsconcept. Reyer Boxem maakte prachtige foto's van de diverse Shared Space-locaties in Noord-Nederland die in het boek worden beschreven. Nynke Agnes Postma illustreerde de mooie verhelderende plattegronden van de verschillende locaties. Het boek verschijnt in november en is te bestellen via: https://lnkd.in/ewTtS8Ch
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?