Ruimte voor iedereen

Ruimte voor iedereen draagt met onderzoek, kennisoverdracht, advies en ontwerp bij aan veilige, functionele, duurzame en aantrekkelijke wegen, straten, dorpskernen, pleinen, plattelandswegen en stedelijke centra. Ruimte voor iedereen heeft ruime ervaring met participatieve werkwijzen en innovatieve benaderingen, waaronder concepten en programma's zoals Shared Space, Placemaking en Duurzaam Veilig ........meer

Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?