Ruimte voor iedereen

Ruimte voor iedereen draagt sinds 2010 met onderzoek, kennisoverdracht, advies en ontwerp bij aan veilige, functionele en aantrekkelijke wegen, straten, dorpskernen, pleinen, plattelandswegen en stedelijke centra. Ruimte voor iedereen heeft ruime ervaring met participatieve werkwijzen en innovatieve benaderingen, waaronder concepten en programma's zoals Shared Space, Placemaking en Duurzaam Veilig ........meer

Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?